SPONZORJI

Iskreno se zahvaljujemo Mestni občini Murska Sobota in vsem sponzorjem, ki nas podpirajo ter nam ob strani stojijo tudi v odbojkarski sezoni 2021/22! Z njihovo pomočjo so naši zadani cilji veliko lažje dosegljivi!

Mestna občina Murska Sobota (župan: dr. Aleksander Jevšek)

gg

Skupino Pomgrad sestavlja več lastniško povezanih podjetij – tri delniške družbe, osem družb z omejeno odgovornostjo in pet pridruženih družb z omejeno odgovornostjo – z obvladujočo družbo Pomgrad d. d.

Podjetja v Skupini so specializirana za izvajanje posameznih del iz širokega nabora gradbenih dejavnosti, zato lahko zaradi sinergijskih povezav med podjetji kot skupina na trgu ponudijo celovite storitve s področja gradbeništva.

Skupina Pomgrad je eden od vodilnih holdingov na področju gradbeništva v Republiki Sloveniji, ki s svojo naravno rastjo ter razvojno strategijo zagotavlja kakovostno izvedbo gradbenih del vseh vrst s ciljem ekonomske učinkovitosti in skladnega trajnostnega razvoja okolju in trgu, na katerem deluje.

gg

Obvladujoča družba Skupine Triglav je Zavarovalnica Triglav, d.d., s sedežem v Ljubljani. Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že preko 115 let skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.

Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska zavarovalnica, ki je ob koncu tretjega četrtletja 2017 dosegla 29,0-odstotni tržni delež. Zavarovalnica Triglav, matična družba Skupine Triglav, skupaj z odvisnimi in pridruženimi družbami posluje na sedmih trgih in v šestih državah. Odlikujejo jo znanje, izkušnje in odličnost do strank, zaposlenih, delničarjev in drugih deležnikov.

gg

InIn d.o.o. je poslovna programska oprema, ki v kombinaciji s hitro odzivnostjo, prilagodljivostjo in kakovostnimi storitvami prinaša več za svoje stranke. Ponuja programske rešitve, ki v paketu z individualnim pristopom in cenovno dostopnostjo tvorijo najboljšo rešitev. Slednje uporabljajo podjetja v številnih industrijah.

Z največjim spektrom izkušenj in znanja se podjetje lahko pohvali na področju razvoja in implementacije specifičnih rešitev za določene industrije. Med slednjimi izstopajo predvsem rešitve za maloprodajo in veleprodajo rezervnih delov, proizvodna podjetja, avtoservisi, podjetja z maloprodajo tekstila, z maloprodajo in veleprodajo živil, računovodskih servisov ter javnih zavodov in podobno.

gg

Pomurske lekarne, kot javni lekarniški zavod, s svojimi petnajstimi enotami opravljajo lekarniške storitve na področju pokrajine ob reki Muri.

Skupaj z desetimi koncesijskimi lekarnami, ki poleg Pomurskih lekarn delujejo v pomurskem prostoru, skrbijo za preskrbo okrog 130.000 prebivalcev. V Pomurskih lekarnah je zaposlenih 93 delavcev, od tega 44 magistrov farmacije z visoko farmacevtsko izobrazbo in 35 farmacevtskih tehnikov s srednjo farmacevtsko izobrazbo. Farmacevti vam radi svetujejo tudi pri izbiri sredstev in pripomočkov za varovanje zdravja. 

Vse lekarne so verificirane pri Ministrstvu za zdravje in delujejo v skladu s Pravilnikom o opravljanju lekarniške dejavnosti ter zahtevami Dobre lekarniške prakse.

gg

Podjetje Mlinopek je pravni naslednik Mlinskega podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1950. Leta 1970 se je podjetje pridružilo Intesu Maribor. Z nastankom TOZD se je organiziralo kot TOZD v okviru Živilskega Kombinata Intes Maribor in preko njega v SOZD kmetijstva, industrije in trgovine TIMA Maribor.

Mlinopek dandanes odkupi v času žetve 12.000-15.000 ton pšenice, letno zmelje 11.000 ton pšenice v moko, 1200 ton rži in predela 200 ton prosa ter 200 ton ajde v kašo in moko. V svojih pekarnah in slaščičarni speče letno 3200 ton kruha in peciva ter 35 ton slaščic. S svojimi pekovskimi izdelki oskrbuje celotno Pomurje, z mlevskimi izdelki pa širši slovenski prostor.

gg

Transpak je slovensko podjetje, ki posluje na globalni ravni. Ponuja celovite rešitve kupcem pijač, mlekarnam in prehrambni industriji. S predano, izkušeno in visoko kvalificirano delovno ekipo skuša podjetje vedno znova presegati meje domišljije na področju iskanja optimalnih rešitev in inovativnih idej. Med kadrom prevladuje mišljenje, da je rešitev dosežena s konsenzom, pri čemer je zadovoljstvo strank največji uspeh poslovanja.

Predanost delovni etiki, zagotavljanju le najboljših možnih rešitev, neprestanemu napredku in organizacijski kulturi podjetja so ključni členi poslovanja Transpaka, ki potrebe kupcev vedno zadovolji znotraj ustreznega časovnega, kakovostnega in stroškovnega okvirja.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Našo osnovno dejavnost predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo dopolnitev k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju v Sloveniji. Poleg dopolnilnih pa nudimo tudi široko paleto drugih zdravstvenih zavarovanj, med katerimi so trenutno najbolj aktualna: zavarovanje za kritje stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev Zdravstvena polica, nezgodna zavarovanja, zavarovanja za primer težjih bolezni in zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.


↑ Nazaj na začetno stran.